Coronavirus update

Gaia Uitvaartbegeleiding volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. Wij volgen de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.
 

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden en/of gebruik gemaakt wordt van handenalcohol.
 

Hoe gaan wij om met het aantal personen dat een uitvaart bezoekt?
Sinds donderdag 12 maart 2020 geldt de overheidsmaatregel dat bijeenkomsten met meer dan 99 personen in heel Nederland moeten worden afgelast.  Wanneer de verwachtingbij een condoleance of uitvaart boven de 100 is dan bekijken wij in overleg met de nabestaanden hoe dit kan worden opgelost. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om uitvaartbijeenkomsten digitaal te kunnen volgen, en zo de fysieke aanwezigheid te verminderen. 
 
Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? 
In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd. Hoe condoleer je de nabestaanden dan wel? Voorafgaand aan de mooie en hartelijke woorden, adviseren wij om de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus of hartvorm te geven.

Bij het regelen van de uitvaart zullen wij dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. 

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?
Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseren wij deze mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen aan de nabestaanden.

Wij realiseren ons dat er veel dingen niet meer mogelijk zijn door deze maatregelen en dat het begeleiden van uitvaarten een heel andere invulling en lading zal krijgen.

 

Neem gerust even contact met ons op voor meer informatie:

Gaia Uitvaartbegeleiding

06-83986565

info@gaia-uitvaart.nl


Reacties
Reactie: (J van Tinteren)
4-8-2020, 13:10
Geachte Gaia , ik heb een herrinnering geschreven ter nagedachtenis aan Bob Haitsma maar dit is niet gedeeld op de condoleance site van Bob Haitsma . Kan dit nog gedeeld worden zodat het is te lezen . Bij voorbaat dank en ik stuur ook nog een foto van Bob bij de familie mee .